پروفایل

شرکت تجیران

شرکت تجیران در سال 1357 با نام میکروماسیون و با هدف وارادات و صادرات کالاهای برق و الکترونیک تاسیس و در سال 1358 شرکت میکروماسیون بنام تجیران (تجارت ایران) تغییر نام داد.

 |